გადაზიდვა

გადაზიდვა 5 ტონის ფარგლეფში

მერსედესი 

ნებისმიერი რეგიონი

ქალაქი: თბილისი

განათლება გამოცდილება

სტაჟი 30 წელი

ფასი

გადაზიდვა


შეთანზმებით ლარი

კონტაქტის ნახვა
0

რეიტინგი

0

გამოხმაურება

გადაზიდვა

ტვირთის გადატანა

MAN 3,5 ტონა

ქალაქი: თბილისი

განათლება გამოცდილება

25 წელი

ფასი

გადაზიდვა


შეთანხმებით ლარი

კონტაქტის ნახვა
0

რეიტინგი

0

გამოხმაურება